11.5g World Poker Tour Clay

World Poker Tour 10-Wpchips World Poker Tourt 11.5G Clay-Filled Tournament Poker Chips
List Price: $10.52
Our Price: $7.89
World Poker Tour 10-Wp-50 50 World Poker Tourt 11.5G Clay-Filled Poker Chips
List Price: $6.99
Our Price: $5.77
World Poker Tour 10-Wpt300 World Poker Tourt 300 Poker Chip Set
List Price: $188.99
Our Price: $156.76